01 de Abril de 2020
3:37
973 62 12 42
973 62 13 69
0
0 €
Euromillones
Juga Ja
Tipus de Sorteig
Diari
Dies
Dimarts
31/03/20
Divendres
03/04/20
Desitjo abonar per més
abonar a combinacions aleatòries per a cada sorteig
Reduccions disponibles
Com jugar?
1 º Marqueu entre #nMin# y #nMax# números i de #cMin# a #cMax# estrelles per veure les reduccions disponibles
2 º Seleccioneu la reducció a emprar en la caixa superior
Abonar
Reduïda
Número d'Apostes
Al directe: 0
Reduïda:0
Data de Sorteig
03/04/20
Import
0.00
Juga Ja
02d 14h 22m 53s
3,1 Mill. €
01d 14h 22m 53s
17,5 Mill. €
02d 14h 22m 53s
800.000 €
00d 14h 22m 53s
Juga Ja
00d 02h 37m 06s
Juga Ja
00d 02h 37m 06s
Dil-Div: 10:00 - 14:00
16:30 - 20:00
La Bruixa d'Or
Jocs i Apostes
Mitjans de pagament
Web 100% segura
Joc responsable
+18
Admón de Loterías nº 1
SED DE MES, S.L.
Av. Generalitat, 13
25560 Sort Lleida
B25532334
Atenció al Client973 62 12 42
973 62 13 69

©2019 LA BRUIXA D’OR - LA BRUJA DE ORO. TOTS ELS DRETS RESERVATS/p>

Els logotips de jocs i loteria utilitzats en domini, són propietat de l'Organisme de Loteries i Apostes de l'Estat (LAE).

Aquest portal només fa ús d'ells a manera merament identificatiu que facilte l'elecció i selecció de l'apostant.

Inicia sessió amb Facebook o

Ja ets usuari a la nostra web?